Scheidingsbemiddeling

Als een relatie spaak loopt, kunnen de partners voor scheidingsbemiddeling kiezen. 

Bemiddeling bespaart kosten en tijd. Bij bemiddeling brengen de partners zelf de oplossingen aan en houden ze het conflict in eigen handen. Zij zijn zelf meester over het geschil en laten de oplossing van de scheiding niet over aan het oordeel van een rechter. 

Stappenplan bij bemiddeling: 

  • 1/ Eén van de partners belt ons op en vraagt een gezamenlijk intakegesprek. We vragen altijd vooraf een bevestiging van de andere partner dat hij/zij op dit intakegesprek aanwezig zal zijn.
  • 2/ Beide partners komen naar het vrijblijvende intakegesprek. Daarna beslissen ze of ze verder willen gaan met de bemiddeling.
  • 3/ Als de partners verder gaan met bemiddeling, ondertekenen ze een bemiddelingsprotocol. Zo’n protocol bevat de do’s- and- dont’ s van de bemiddeling: geheimhouding en vertrouwelijkheid van de informatie, volledige openheid over relevante informatie, vrijwilligheid van ieders betrokkenheid bij het proces.
  • 4/ Er is maar een akkoord als er een akkoord is over alle onderwerpen. Voorlopige afspraken kunnen altijd worden herzien tot er een globaal akkoord is. Deelakkoorden zijn mogelijk.
  • 5/ Slaagt de bemiddeling, dan wordt van dit akkoord een juridische akte opgesteld en neergelegd op de rechtbank. Als advocaat besteden we veel zorg aan een accurate juridische en sluitende vertaling van de overeenkomst tussen de partners zodat er later geen betwisting of interpretatieproblemen kunnen zijn. De partners verschijnen dan voor de rechtbank om dit akkoord te bekrachtigen.

Neem contact op

Vaste Prijs

De kostprijs varieert en hangt af van de complexiteit van het dossier. Wanneer de partners - nà het intakegesprek - beslissen om door te gaan met bemiddeling wordt een prijsofferte opgemaakt voor het volledige traject. De partners krijgen dan een vaste, vooraf vastgelegde prijs. Zo’n afspraak vermijdt financiële verrassingen. In elk traject zit gratis een opvolgingsgesprek: de partners kunnen bij gewijzigde omstandigheden een nieuw gesprek aanvragen.

Scheidingsbemiddeling is niet onderworpen aan BTW. Zo bespaar je al snel 21%!

Snelle regeling

Reken op ongeveer 12 weken om tot een bemiddeld akkoord te komen. Scheiden via de rechtbank duurt meestal veel langer. Vaak is de doorlooptijd daar twee jaar om tot een volledige regeling te komen. Bij bemiddeling kunnen gaandeweg deelakkoorden worden gesloten die bij elke vergadering kunnen herbekeken worden tot er een globale regeling is: een regeling die door beide partners gedragen wordt. Omdat je zelf heel nauw bij het uittekenen van de scheiding betrokken wordt, is er minder stress. Je sluit de onzekerheid van een rechterlijke uitspraak uit.

Wat mag je van ons verwachten?

Als bemiddelaar zijn we meerzijdig partijdig. We laten elke partner zijn/haar belangen zien maar maken ook de belangen van de andere partner zichtbaar en bespreekbaar. We ondersteunen beide partners en dragen zorg voor de belangen en bekommernissen van beiden.

Vanuit onze jarenlange ervaring als familie-advocaat informeren we de partners over de financiële en juridische gevolgen van de scheiding en tonen hen wat haalbaar is volgens de rechtspraak van de rechtbanken. We bieden je juridische ondersteuning bij het opstellen van je overeenkomsten en zorgen voor een fiscale optimalisatie van de onderhoudsgelden.

We informeren je natuurlijk op voorhand over onze rol als bemiddelaar en wat je van zo’n bemiddeling mag verwachten. We helpen de partners om heel scherp hun bezorgdheden te vertalen en zorgen voor een heldere en doeltreffende communicatie over deze zorgen. De belangen van de kinderen staan voorop.
Natuurlijk komen alle dringende problemen aan bod: kinderen, huis, bezittingen, kinderalimentatie…

Zorg voor de kinderen

Wanneer ouders beslissen om te scheiden worden hun kinderen geconfronteerd met tal van veranderingen waardoor ze vaak een deel van hun vertrouwde omgeving verliezen.

Afhankelijk van hun leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, plaats in de (kinder)rij kan elk kind verschillend reageren.
Tijdens het bemiddelingstraject besteden we ook aandacht aan de communicatie met de kinderen en geven we advies hoe ouders hun kinderen tijdens deze moeilijke periode kunnen ondersteunen en begeleiden.

Afhankelijk van hun leeftijd kunnen kinderen ook meer actief betrokken worden en krijgen ze een kans om aan te geven wat voor hen belangrijk is bij het uitwerken van regelingen. Hierbij bewaken we steeds dat de kinderen hierdoor niet extra belast worden.
Met een zorgzame ondersteuning en in een veilige en duidelijke setting helpt Catherine De Bruyne als erkende familiale bemiddelaar de kinderen haarscherp verwoorden wat voor hen belangrijk is. Hierbij worden creatieve en activerende methodieken ingezet (werken met beelden, tekeningen, metaforen) aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
In sommige gevallen kan een gezamenlijk gesprek tussen de kinderen en de ouders ondersteund door de beide bemiddelaars (Catherine De Bruyne die de kinderen ondersteunt en Wouter De Canck die de ouders ondersteunt) plaatsvinden.

Onze ervaring hierbij leert dat kinderen een krachtige gids zijn om te tonen wat waardevol is bij het uitwerken van toekomstige regelingen.

Neem contact op