FRANSKE WORDT FRANS NA SCHEIDINGSBEMIDDELING

18-12-2018
Deel dit artikel:

FRANSKE wordt FRANS na bemiddeling!

Wendy en Frans leerden elkaar twaalf jaar geleden kennen en waren meteen stapelverliefd. Wendy en Frans besloten samen te gaan wonen in de villa van Wendy.

Frans werd ‘de man van Wendy’, ook wel ‘Franske’ genoemd, en ondersteunde zijn nieuwe partner bij de verdere uitbouw van haar gevestigde carrière. Samen kregen ze een kindje. Frans stelde Wendy wel voor om te trouwen, maar het kwam er nooit effectief van, Wendy wist de boot wat af te houden.

Twaalf jaar later kondigt Franske via een instagram post (zo doe je dat tegenwoordig) aan dat de relatie ten einde is en dat Wendy hem zonder meer op straat gezet heeft.

“Feitelijk samenwonend” stelt hij teleurgesteld.

Wat betekent dat precies ? Heeft Frans dan helemaal geen rechten uit de jarenlange relatie ?

Wanneer verliefde koppels gaan samenwonen maken zij - al dan niet bewust - een keuze. De meest voor de hand liggende is nog om te trouwen. Iedereen weet dat het huwelijk rechten en plichten meebrengt die door de wet onderschreven worden en voor een rechtbank afgedwongen kunnen worden.

Sinds 1998 kan men kiezen om “wettelijk” te gaan samenwonen. Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming en bepaalde voordelen.

Wettelijk samenwonenden kunnen na een breuk in de relatie aan de Familierechtbank vragen om (tijdelijk) maatregelen op te leggen over de bewoning van de gezinswoning, hun goederen en hun wettelijke en contractuele plichten. Deze zaken zijn dus voor een rechtbank afdwingbaar, zij het slechts met tijdelijke gevolgen.

Nog een andere groep samenwoners, zij die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn maar geen verklaring van wettelijke samenwoning ondertekenden, vallen onder de noemer “feitelijk samenwonenden”.

Feitelijk samenwonende partners genieten geen aparte wettelijke bescherming, voor hen geldt het gemeen recht. 
Wat veel mensen niet weten is dat ook bij beëindiging van de feitelijk samenwonen in spoedeisende gevallen voor de voorzitter van de rechtbank toch enkele - zij het zeer beperkte -dringende maatregelen kunnen worden afgedwongen.

Dit gaat over tot de voorlopige bewoning van de gezinswoning, en over de financiële bijdragen en lasten. De rechtspraak daaromtrent is schaars, maar bestaat. Er zijn gevallen waarin aan een partner, die gedurende jaren financieel volledig afhankelijk was geweest van de andere partner waarmee die samenwoonde, een schadevergoeding toegekend werd wegens de verbreking van de relatie door de andere partner.

Dit om de partner de kans te geven op eigen benen te gaan staan. Indien Frans als feitelijk samenwonende partner beroep wil doen op de rechter zal hij echter wel moeten aantonen dat zijn zaak spoedeisend is, en hij een dreigend en ernstig nadeel zou lijden indien er geen dringende maatregelen worden genomen.

Uiteraard kan Frans ook een procedure starten voor de Familierechtbank om zijn wettelijke rechten als vader af te dwingen. Zo kan hij vragen dat de rechter een verblijfsregeling vaststelt voor hun kind, en een verdeling van de kosten voor het onderhoud van het kind.

Blijf daarom weg uit de rechtbank en ga resoluut voor bemiddeling. Ga naar het contactformulier of mail naar kantoor@wouterdecanck.be
Wacht niet tot het de laat is en informeer bij een bemiddelaar, vooraleer je (ex-)partner de instagram toer opgaat.