EENVOUDIGER SCHEIDEN VANAF 1 SEPTEMBER 2018

20-08-2018
Deel dit artikel:

Vanaf 1 september 2018 wordt de echtscheiding door onderlinge toestemming een volledig schriftelijke procedure en hoeven de partijen niet meer voor de rechtbank te verschijnen.

Voordien waren de partners verplicht om voor de rechtbank te  verschijnen als ze nog geen zes maanden feitelijk gescheiden leefden. Deze vereiste van de voorafgaande zes maanden feitelijke scheiding is afgeschaft. 

In de praktijk bleek dat de verplichte  persoonlijke verschijning weinig meerwaarde biedt en een extra administratieve belasting is voor de rechtbanken.

De partners hoeven dus voortaan geen zes maanden meer te wachten om hun verzoek in te dienen bij de rechtbank om aan een persoonlijke verschijning te ontsnappen en kunnen onmiddellijk hun verzoek om te scheiden  indienen bij de rechtbank wanneer zij een globale regeling hebben uitgewerkt.

Nieuw is ook dat het verzoek om te scheiden wordt neergelegd bij de familierechtbank waar de partijen hun laatste woonplaats hadden. Partijen kunnen dit anders regelen en in hun verzoek opnemen dat het verzoekschrift wordt neergelegd bij één van de familierechtbanken van de woonplaats van de partijen.

Vroeger konden partijen zelf kiezen bij welke rechtbank ze hun verzoekschrift tot scheiden indienden. Dit is nu afgeschaft: een koppel uit Brugge kan het verzoek niet meer indienen bij de Familierechtbank te Antwerpen.